حماسه ی من و تو

                                                ((باکمک غزل پریهوش ))                                                                                               

(( من با تو
حماسه ای دیگرم
از جنس برف و آفتاب
تو می تابی، من ذوب می شوم )) ــ
تا چشمه ای گردم پرخروش
و زندگی را ترانه کنم، در این خشکسالی آواز،
و آب از خاطره ها محو نگردد.
که باران یعنی عشق،
و قطره ها،
              دلبرک های معصوم زایش،
                                              که هستی را شکل می دهند.
آری من با تو حماسه ی کامل زیستنم،
و پیوندمان،
                آفریدگار رویش و سبزی،
                                              تا عمر زمین، همیشه جان گیرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید